Alles in de wind

Illustraties: Mies van Hout
|
Schuitje varen

Tekst
Schip moet zeilen
Tekst
In een blauwgeruite kiel

Tekst
Alles in de wind

Tekst
Schipper, mag ik overvaren

Tekst
Varen, varen over de baren.

Tekst
Zeg ken jij de mosselman

 

Tekst
Daar vaart een man op zee

Tekst
Daar was laatst een meisje loos

Tekst
Berend Botje ging uit varen

Tekst
Al die willen te kaap’ren varen

Tekst
Heb je van de zilveren vloot

Tekst
 

 

Schuitje varen, theetje drinken,
    varen we naar de Overtoom.
Drinken we zoete melk met room,
    zoete melk met brokken.
        Kindje mag niet jokken.


Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal.
    Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal.
    We zeilen ja, we zeilen ja, van één, twee, drie.
        We zeilen ja, we zeilen ja, van één, twee, drie.
    En alle scheepjes zeilen ja, van één, twee, drie.


In een blauwgeruite kiel
draaide hij aan ’t grote wiel,
    de ganse dag.
Maar Michieltjes jongenshart
      leed ondragelijke smart.
A ach, a ach, a ach, a ach.

    Als matroosje vlug en net
heeft hij voet aan boord gezet,
    dat hoorde zo.
Naar Oostinje, naar de West,
      jongens, dat gaat opperbest.
Hojo, hojo, hojo, hojo.

    Daar staat Hollands admiraal,
nu een man van vuur en staal,
    de schrik der zee.
’t Is een Ruiter naar den aard,
      glorierijk zit hij te paard.
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!


Alles in de wind, alles in de wind.
Daar liep een schipperskind.
        Alles in de wind, alles in de wind.
    Daar liep een schipperskind.

    Kom hier Rosa,
je bent mijn zusje, je bent mijn zusje.
        Kom hier Rosa,
    je bent mijn zusje, ja, ja.


Schipper, mag ik overvaren,
        ja of nee?
    Moet ik dan een cent betalen,
        ja of nee?


Varen, varen over de baren.
        Varen, varen over de zee.
Wie nog nooit gevaren heeft
        weet niet hoe een zeeman leeft.
    Varen, varen over de baren.
Varen, varen over de zee.Zeg, ken jij de mosselman,
    de mosselman,
        de mosselman?
Zeg, ken jij de mosselman
die woont in Scheveningen?

Ja, ik ken de mosselman,
    de mosselman,
        de mosselman.
Ja, ik ken de mosselman
die woont in Scheveningen.

 Samen kennen we de mosselman,
    de mosselman,
        de mosselman.
Samen kennen we de mosselman
    die woont in Scheveningen.

Daar vaart een man op zee,
    daar vaart een man op die mosselzee.
Van je ram, plan, plan,
        van je mosselzee.
Daar vaart een man op zee.
    Daar vaart een man op zee.

Wat doet die man op zee,
    wat doet die man op die mosselzee?
Van je ram, plan, plan,
        van je mosselzee.
Wat doet hij op die zee?
    Wat doet hij op die zee?
Hij vangt daar enen vis,
     hij vangt daar enen mosselvis.
Van je ram, plan, plan,
        van je mosselvis.
Hij vangt daar enen vis.
    Hij vangt daar enen vis.


Daar was laatst een meisje loos,
    die wou gaan varen,
        die wou gaan varen.
Daar was laatst een meisje loos,
    die wou gaan varen als lichtmatroos.

Zij moest klimmen in de mast,
    maken de zeilen,
        maken de zeilen.
Zij moest klimmen in de mast,
    maken de zeilen met touwtjes vast.

Maar door storm en tegenweer
    sloegen de zeilen,
        sloegen de zeilen.
Maar door storm en tegenweer
    sloegen de zeilen van bovenaf neer.Berend Botje ging uit varen,
    met zijn scheepje naar Zuidlaren.
De weg was recht, de weg was krom.
        Nooit kwam Berend Botje weerom.

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
    waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar.
        Hij is naar Amerika!


Al die willen te kaap’ren varen
    moeten mannen met baarden zijn.
        Jan, Piet, Joris en Corneel,
die hebben baarden, die hebben baarden.
    Jan, Piet, Joris en Corneel,
die hebben baarden, zij varen mee.Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
    de zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
        en appeltjes van Oranje!

                Piet Hein, Piet Hein,
            Piet Hein, zijn naam is klein.
        Zijn daden bennen groot,
            zijn daden bennen groot.
    Hij heeft gewonnen de zilveren vloot!
Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

We hebben 16 gasten en geen leden online